Maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto tutkivat Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikkaa

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmä sekä Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuri ovat vuodesta 2017 alkaen koonneet yhteen Venäjän sotilas-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta ja opetusta Suomessa. Tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että suomalaisilla päättäjillä, viranomaisilla ja yleisöllä on riittävä tietopohja ja yksittäisiä tilannekatsauksia laajempi näkemys Venäjän turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Lisäksi uusi asiantuntijasukupolvi saa kriittiset taidot muuttuvissa tilanteissa toimimiseen.

Ryhmä on julkaissut tutkimusraportteja ja tieteellisiä artikkeleita, mm. Journal of Strategic Studies -lehdessä. Tutkimusryhmän jäsenet olivat tiiviisti mukana Puolustusministeriön johtamassa Voiman Venäjä -hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2019. Raportin tuloksia on esitelty Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, NATO-maiden suurlähettiläille ja virkamiehille sekä virkamieskunnalle ja tutkijoille Washingtonissa. Ryhmän julkaisuluettelo kokonaisuudessaan luettavissa linkistä: https://blogs.helsinki.fi/rusmilsec/publications/

Vuoden 2019 aikana ryhmä on jakanut tutkimustuloksiaan pitämällä yhteensä 37 esitelmää kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja kutsutilaisuuksissa. Ryhmän jäsenet opettavat ja antavat ohjausta Maanpuolustuskorkeakoululla ja Helsingin yliopistolla. Ryhmä on pitänyt myös yksittäisiä luentoja Puolustusvoimissa.

Ryhmä järjestää vuosittain kansainvälisen Venäjä-seminaarin Santahaminassa. Vuoden 2019 seminaarin teema, uhkakuvat Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikassa, tavoitti parissa päivässä 200 ilmoittautujan maksimimäärän. Seminaari järjestetään tänä vuonna kolmannen kerran. Vuoden 2020 seminaarin aiheena on pelote ja venäläiset sotataidon klassikot. Tilaisuus järjestetään Santahaminassa 2.4.2020. Ilmoittautuminen avataan 9.3. 2020. Lisätietoja seminaarista Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilla osoitteessa https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/venaja-seminaari.

Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky: raportti

Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky : heikko mutta vakaa – taloudellinen tunnuslukuanalyysi

Päiväläinen, Aleksi; Rajala, Karoliina (2019)

Voiman Venäjä-projektin yhteydessä tuotettu tutkimus käsittelee Venäjän puolustusteollisuuden (OPK) nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa käydään läpi toimialalla erityisesti 2010-luvulla vaikuttaneet yleiset kehityskulut, valtion toteuttama kehityspolitiikka, rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä valittujen yritysten taloudellinen tila tunnusluku- eli tilinpäätösanalyysin avulla. Tulosten perusteella arvioidaan sektorin edellytyksiä saavuttaa sille asetetut tavoitteet lähitulevaisuudessa. Katso tarkemmin: https://www.doria.fi/handle/10024/173090

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3121-9

Tutkimus on toteutettu osana MPKK:n Venäjä-ryhmän toimintaa.