The blog section is a place for the members of the group and our partners to express their views mainly on contemporary Russian security topics. This section also includes a collection of posts on the annual Russia Seminar and research briefings on key releases of our research community.

LATEST BLOG PUBLICATIONS

Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Tässä kirjoituksessa esittelen pääkohtia käynnissä olevasta tutkimusanalyysistä, jossa pyritään ymmärtämään miten Venäjän sota Ukrainassa kehystetään[1] Venäjän valtionmediassa ja viranomaispuheessa. Analyysissä keskitytään 24.2.2022 alkaneeseen sodan vaiheeseen, josta Venäjällä käytetään nimitystä ”sotilaallinen erikoisoperaatio” (Специальная военная операция). Aikaisemman tutkimuksen[2]  perusteella tiedetään, että Venäjän … Continue reading Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Tässä katsauksessa käsitellään lyhyesti hätätilanteen, poikkeustilan ja sotatilan määrittelyä Venäjän lainsäädännön näkökulmasta. Tarkoituksena on selventää suomalaiselle lukijalle yhteiskunnan häiriötilanteita koskevia politiikkalinjauksia sekä niihin liittyvää käsitteistöä ja lainsäädäntöä. Katsaus perustuu pian julkaistavaan Maanpuolustuskorkeakoulun pro gradu -työhön, joka käsittelee Venäjän kriittisen infrastruktuurin … Continue reading Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Venäjän ’punaiset linjat’ Euroopassa: pohdintaa seurauksista

Venäjä haluaa Ukrainan hyväksyvän itselleen edullisen ratkaisun jo seitsemän vuotta jatkuneeseen konfliktiin. Tavoitteeseen pääsemiseksi se hyödyntää vanhaa, hyväksi havaittua kaavaa: sotilaallisen voimankäytön uhalla ryyditettyä diplomaattista painostusta. Venäjä on kuluvan vuoden aikana ryhmittänyt näkyvästi joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle ja toistuvasti sivuuttanut … Continue reading Venäjän ’punaiset linjat’ Euroopassa: pohdintaa seurauksista

RUSSIA SEMINAR

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2022

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää vuosittaisen Venäjä-seminaarin 16. helmikuuta 2022. Seminaarin pääteema on ”Venäläinen sodan ja operaation konsepti, johtaminen ja aseellisen voiman käyttö – konseptuaalinen muutos”. Seminaari järjestetään yleisölle verkon välityksellä johtuen vallitsevasta COVID-19 tilanteesta. Linkki rekisteröitymiseen ja yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan myöhemmin tammikuun 2022 … Continue reading Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2022

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2021

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2021 järjestetään 26.1.2021 ja 2.2.2021. Seminaarissa keskustellaan Venäjän sotilaspolitiikasta ja alan tutkimuksen kehityksestä. Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen seminaari järjestetään edellisistä seminaareista poiketen täysin virtuaalisena. Seminaaria on mahdollista seurata Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanavalta reaaliaikaisesti tai myöhemmin sinne tallennettuna. Tarkemmat tiedot ja linkit: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/venaja-seminaari

RESEARCH BRIEFINGS AND BOOK REVIEWS

Pentti Forsström (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective

Forsström, Pentti (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 11. Article collection edited by Pentti Forsström on research papers published around the theme of Russia Seminar 2021 has been … Continue reading Pentti Forsström (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective

Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Kytöneva, Santeri (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 24. Abstract from the article in Finnish and English below: TIIVISTELMÄ “Tässä työpaperissa tarkastelen käsitteen hengellinen turvallisuus (духовнаябезопасность) käyttöä … Continue reading Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Puurunen, Mari (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro. 23. Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutkimusta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian presidenttinä toiminut armeijakenraali … Continue reading Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina – keskustelutilaisuuden tallenne (10.6.2021)

Venäjän toiminta on lisännyt jännitteitä Euroopassa, mutta millaisia vaikutuksia tilanteella on Venäjän sisällä? Tiedekulmasta suorana lähetyksenä esitettävässä keskustelutilaisuudessa analysoidaan miten uhkakäsitykset ovat Venäjällä muuttuneet? Mistä patriotismissa oikeastaan on kyse ja mitä eri merkityksiä siihen nyky-Venäjällä liitetään?  Keskustelu perustuu Helsinki University … Continue reading Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina – keskustelutilaisuuden tallenne (10.6.2021)

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.