The blog section is a place for the members of the group and our partners to express their views mainly on contemporary Russian security topics. This section also includes a collection of posts on the annual Russia Seminar and research briefings on key releases of our research community.

LATEST BLOG PUBLICATIONS

Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Tässä kirjoituksessa esittelen pääkohtia käynnissä olevasta tutkimusanalyysistä, jossa pyritään ymmärtämään miten Venäjän sota Ukrainassa kehystetään[1] Venäjän valtionmediassa ja viranomaispuheessa. Analyysissä keskitytään 24.2.2022 alkaneeseen sodan vaiheeseen, josta Venäjällä käytetään nimitystä ”sotilaallinen erikoisoperaatio” (Специальная военная операция). Aikaisemman tutkimuksen[2]  perusteella tiedetään, että Venäjän…

Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Tässä katsauksessa käsitellään lyhyesti hätätilanteen, poikkeustilan ja sotatilan määrittelyä Venäjän lainsäädännön näkökulmasta. Tarkoituksena on selventää suomalaiselle lukijalle yhteiskunnan häiriötilanteita koskevia politiikkalinjauksia sekä niihin liittyvää käsitteistöä ja lainsäädäntöä. Katsaus perustuu pian julkaistavaan Maanpuolustuskorkeakoulun pro gradu -työhön, joka käsittelee Venäjän kriittisen infrastruktuurin…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

RUSSIA SEMINAR

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2022

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää vuosittaisen Venäjä-seminaarin 16. helmikuuta 2022. Seminaarin pääteema on ”Venäläinen sodan ja operaation konsepti, johtaminen ja aseellisen voiman käyttö – konseptuaalinen muutos”. Seminaari järjestetään yleisölle verkon välityksellä johtuen vallitsevasta COVID-19 tilanteesta. Linkki rekisteröitymiseen ja yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan myöhemmin tammikuun 2022…

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2021

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2021 järjestetään 26.1.2021 ja 2.2.2021. Seminaarissa keskustellaan Venäjän sotilaspolitiikasta ja alan tutkimuksen kehityksestä. Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen seminaari järjestetään edellisistä seminaareista poiketen täysin virtuaalisena. Seminaaria on mahdollista seurata Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanavalta reaaliaikaisesti tai myöhemmin sinne tallennettuna. Tarkemmat tiedot ja linkit: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/venaja-seminaari

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

RESEARCH BRIEFINGS AND BOOK REVIEWS

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta

Julkaisimme 15. maaliskuuta 2023 työpaperin otsikolla: Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 – Käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta Työpaperissa luomme kuvauksen Venäjän hyökkäyksen alkuperäisen toteutuksen suunnitelmasta strategisena hyökkäysoperaationa. Strateginen operaatio on venäläinen sotatieteellinen käsite, jolla luomme käsitteellisen viitekehyksen työpaperille. Selvennämme mahdollisimman tarkasti…

Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Kytöneva, Santeri (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 24. Abstract from the article in Finnish and English below: TIIVISTELMÄ “Tässä työpaperissa tarkastelen käsitteen hengellinen turvallisuus (духовнаябезопасность) käyttöä…

Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Puurunen, Mari (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro. 23. Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutkimusta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian presidenttinä toiminut armeijakenraali…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.