2023

 • Pesu, Simo & Forsström, Pentti (2023) Venäjän häpeä : Miksi Venäjän asevoimat epäonnistuu? Suomen Sotilas : Vuosi Sotaa Ukrainassa (2/2023) 54–62.

2022

2021

2020

 • Helin, Outi (2020) Koronaepidemia Venäjällä – valtiontoimijoiden reagointi kriisin alkuvaiheessa, Sotilasaikakauslehti, 992 (2020) n:o 4, s. 60–63.

2019

 • Forsström, Pentti (2019). Russian military interests the Baltic region in the light of the Crimean operation and the development of the perceptions in the military sphere”, kirjassa “The Russian Military in Contemporary Perspective,” Ed. Stephen J. Blank, SSI US Army War College, 2019.
 • Forsström, Pentti (2019). ”Venäjän sotilasstrategia muutoksessa. Tulkintoja Venäjän sotilasstrategian perusteiden kehityksestä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen”. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Helsinki.
 • Lalu, Petteri (2019): Uskonnon ja asevoimien suhde venäläisessä kontekstissa. Kirja-arvostelu Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy Religion, Politics and Strategy, Stanford University Press, 2019, Sotilasaikakauslehti 94(2019) n:o 6, s. 46–48.
 • Lalu, Petteri and Kivimäki, Veli-Pekka (2019) Leading Russian Military Journal Voennaia mysl’ available as whole in the EastView digital database. Finnish National Defence University. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120345417
 • Panschin, Vladimir (2019): Sotaa radioaalloilla 1942–45, Kirja-arvostelu Vladimir Makarov & Andrei Tjurin: Smerš: Voina v efire 1942–1945 Smerš : sota radioaalloilla 1942–1945 Russkij put, Moskova, 2018. Stanford University Press, 2019, Sotilasaikakauslehti 94(2019) n:o 6, s. 48–50.
 • Panschin, Vladimir (2019), “Niin sotii kuin harjoittelee”: Tulkintoja Zapad-2017 sotaharjoitustapahtumista sekä arvio Venäjän asevoimien joukkojen käytöstä ja toimintatavoista Zapad-2017-harjoitukseen peilaten. With an English summary. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3065-6
 • Panschin, Vladimir (2019), Puolustusvoimien johtama vastavakoilu ja valvonta 1918–1945 in Sipilä, Joonas & Koskimies, Tapio (eds.) Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua. pp. 51–56 Atena.
 • Pynnöniemi, Katri (2019), The asymmetric approach in Russian security strategy. Implications for the Nordic Countries, Journal Terrorism and Political violence, Vol 31, issue 1, pp. 154–167, Published online 26 Feb 2019. https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1555995
 • Pynnöniemi, Katri (2019), Information-psychological warfare in Russian strategic thinking, in Kanet E. Roger (ed.) (2019) Handbook of Russian Security Policy, London & NY: Routledge.

2018

 • Lalu, Petteri (2018), Suomen ja Ruotsin läntinen puolustusyhteistyö herättää voimakasta kritiikkiä – ministeri Šoigu toi esiin jopa vastatoimien tarpeen, Maanpuolustuskorkeakoulu, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3039-7
 • Panschin, Vladimir (2018) Diletantteja vai taitajia? Päämajan valvontaosaston johtama valvonta ja vastavakoilu talvi- ja jatkosodassa, (diss.), Maanpuolustuskorkeakoulu. With an English and Russian summary. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3007-6
 • Pynnöniemi, Katri (2018), Russia’s National Security Strategy: Analysis of Conceptual Evolution, The Journal of Slavic Military Studies, 31:2, 2018, 240–256.

2017

 • Pynnöniemi, Katri (2017) Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa, Kosmopolis, Vol. 47, No 1, 2017, ss. 45-52.
 • Olli Sipilä, Satu Lyyra, Nikita Semkin, Jenni Patronen, Eeva Kaura, Esa Sipilä, Jukka Kopra, Veli-Pekka Tynkkynen, Katri Pynnöniemi ja Sakari Höysniemi (2017), Energia, huoltovarmuus ja geopoliittiset siirtymät. Raportti, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 79/2017, https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=23301.

2016

 • Lalu, Petteri (2016), Venäläinen sodan kuvain Kesseli Pasi (ed.): Venäjän asevoimat muutoksessa: kohti 2030-lukua, pp 30–60, Maanpuolustuskorkeakoulu, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2782-3
 • Mikkola, Olli-Matti and Katri Pynnöniemi (2016) Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka, julkaisussa Blombergs, Fred (ed.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1: Tutkimuksia No. 4, Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2016.

2015 or earlier

 • Lalu, Petteri (2014), Syvää vai pelkästään tiheää : neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän taistelun ja operaation opit, (diss.) Maanpuolustuskorkeakoulu, With an English summary. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2551-5
 • Panschin, Vladimir (2008), Neuvostovakoilu Suomessa sota-aikana 1939–1944. Sotilasaikakauslehti n:o 67-/2008.
 • Panschin, Vladimir (2005), Päämajan johtama valvonta- ja vastavakoilutoiminta in Leskinen, Jari & Juurilainen, Antti (eds.): Jatkosodan Pikkujättiläinen, (pp. 537–546), WSOY.
 • Panschin, Vladimir (2003), Päämajan johtama vastavakoilutoiminta, in Karjalainen, Mikko (ed.):  Salaisen sodan sivut, Tiedustelua, vakoilua ja salatoimintaa jatkosodassa – Ohto Manninen 60 vuotta, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos.
 • Panschin, Vladimir (2003), Neuvostoliiton vakoilu Suomessa jatkosodan alussa 1941. Sotilasaikakauslehti n:o 6–7/2003.
 • Panschin, Vladimir (2000), Kasvottomien miesten sota. Päämajan valvontaosaston toiminta jatkosodassa, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos.
 • Pynnöniemi, Katri (2014) Science Fiction: President Medvedev’s Campaign for Russia’s “Technological Modernization”, Democratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 22, No. 4, Fall 2014, pp. 605-625.
 • Pynnöniemi, Katri (2013) Kriittinen infrastruktuuri Venäjän turvallisuuspolitiikassa [Critical Infrastructures in Russian Security Policy], Kosmopolis Vol. 43, No. 3, 2013.
 • Pynnöniemi, Katri (2013) Strateginen suunnittelu Putinin Venäjällä [Strategic Planning in Putin’s Russia], Idäntutkimus, No. 3, 2013.
 • Pynnöniemi, Katri and Irina Busygina (2013) Critical Infrastructure Protection and Russia’s Hybrid Regime, European Security. Vol.22, No.4, 2013, pp. 559-576.