RECENT POSTS

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta

Julkaisimme 15. maaliskuuta 2023 työpaperin otsikolla: Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 – Käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta Työpaperissa luomme kuvauksen Venäjän hyökkäyksen alkuperäisen toteutuksen suunnitelmasta strategisena hyökkäysoperaationa. Strateginen operaatio on venäläinen sotatieteellinen käsite, jolla luomme käsitteellisen viitekehyksen työpaperille. Selvennämme mahdollisimman tarkasti venäläisen käsitteistön avulla strategisen hyökkäysoperaation alustavaa tavoitetta, hyökkäyksen rakennetta ja maaoperaatioiden toteutusta. Hyödynnämme työpaperin aineistona … Continue reading Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta

Russia Seminar 2023 Programme

Below you can find the programme for the upcoming Russia seminar on February 15-16th. The event will be streamed on YouTube live at the following address: https://www.youtube.com/c/Maanpuolustuskorkeakoulu/ Russia’s war on Ukraine: strategic and operational designs and implementation Day 1: Wednesday 15th February 2023 09.00Welcome and Admin remarksSimo Pesu (FNDU)09.10 – 09.20Opening wordsRector of FNDU09.20 – 09.30Introduction … Continue reading Russia Seminar 2023 Programme

Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Tässä kirjoituksessa esittelen pääkohtia käynnissä olevasta tutkimusanalyysistä, jossa pyritään ymmärtämään miten Venäjän sota Ukrainassa kehystetään[1] Venäjän valtionmediassa ja viranomaispuheessa. Analyysissä keskitytään 24.2.2022 alkaneeseen sodan vaiheeseen, josta Venäjällä käytetään nimitystä ”sotilaallinen erikoisoperaatio” (Специальная военная операция). Aikaisemman tutkimuksen[2]  perusteella tiedetään, että Venäjän viranomaisten lausunnot muodostavat yhden tehokkaimmista informaatiovaikuttamisen kanavista. Tutkimusanalyysiä varten kerätty aineisto käsittää Venäjän viranomaispuheita hyökkäystä … Continue reading Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Tässä katsauksessa käsitellään lyhyesti hätätilanteen, poikkeustilan ja sotatilan määrittelyä Venäjän lainsäädännön näkökulmasta. Tarkoituksena on selventää suomalaiselle lukijalle yhteiskunnan häiriötilanteita koskevia politiikkalinjauksia sekä niihin liittyvää käsitteistöä ja lainsäädäntöä. Katsaus perustuu pian julkaistavaan Maanpuolustuskorkeakoulun pro gradu -työhön, joka käsittelee Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelun järjestelyjä. Hätätilanteen määritelmä ja luokittelujärjestelmät Suuronnettomuuksia kutsutaan Venäjällä hätätilanteiksi (ven. tšrezvytšainaja situatsija. Toimiva suomennos … Continue reading Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Russia Seminar 2022 Programme

Below you can find the programme for the upcoming Russia seminar on February 16th. The event will be streamed on YouTube live at the following address: https://www.youtube.com/c/Maanpuolustuskorkeakoulu/ Timetable indicates time in Helsinki (GMT+2). 09.00-Welcome and Admin remarksSimo Pesu (FNDU)09.05 – 09.15Opening wordsRector of FNDU Session 1: Conceptual aspects of the use of military powerModerator: Simo Pesu09.15 … Continue reading Russia Seminar 2022 Programme

Pentti Forsström (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective

Forsström, Pentti (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 11. Article collection edited by Pentti Forsström on research papers published around the theme of Russia Seminar 2021 has been released. The publication includes articles from the following authors: Kristin ven Bruusgard, Pentti Forsström, Gudrun … Continue reading Pentti Forsström (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective

Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Kytöneva, Santeri (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 24. Abstract from the article in Finnish and English below: TIIVISTELMÄ "Tässä työpaperissa tarkastelen käsitteen hengellinen turvallisuus (духовнаябезопасность) käyttöä ja rakentumista Venäjän federaation Sotatieteiden akatemian(Академий Военных Наук) presidenttinä vuosina 1994–2019 toimineen MahmutGarejevin (1923–2019) kirjallisuudessa. … Continue reading Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Past project: The nexus of patriotism and militarism in Russia: too much, too late? (2017–2020)

The project explores the nexus between patriotism and militarism in today’s Russia. During the last twenty-year period, there have been consistent efforts to consolidate Russian society, and foster a sense of unity and common purpose. To this end, the Russian authorities have activated various channels, from educational programmes and youth organizations to media and popular … Continue reading Past project: The nexus of patriotism and militarism in Russia: too much, too late? (2017–2020)

Past project: Russia of Power (Voiman Venäjä) -report

The report Russia of Power examines the current state of Russia, as well as its future, from the perspective of security. The report was commissioned by the Ministry of Defence, Ministry of the Interior and Ministry for Foreign Affairs, and the Ministry of Defence coordinated its preparation. It focuses on three main themes: Russian foreign policy, its … Continue reading Past project: Russia of Power (Voiman Venäjä) -report