Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky : heikko mutta vakaa – taloudellinen tunnuslukuanalyysi

Päiväläinen, Aleksi; Rajala, Karoliina (2019)

Voiman Venäjä-projektin yhteydessä tuotettu tutkimus käsittelee Venäjän puolustusteollisuuden (OPK) nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa käydään läpi toimialalla erityisesti 2010-luvulla vaikuttaneet yleiset kehityskulut, valtion toteuttama kehityspolitiikka, rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä valittujen yritysten taloudellinen tila tunnusluku- eli tilinpäätösanalyysin avulla. Tulosten perusteella arvioidaan sektorin edellytyksiä saavuttaa sille asetetut tavoitteet lähitulevaisuudessa. Katso tarkemmin: https://www.doria.fi/handle/10024/173090

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3121-9

Tutkimus on toteutettu osana MPKK:n Venäjä-ryhmän toimintaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s