Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta

Julkaisimme 15. maaliskuuta 2023 työpaperin otsikolla: Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 – Käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta Työpaperissa luomme kuvauksen Venäjän hyökkäyksen alkuperäisen toteutuksen suunnitelmasta strategisena hyökkäysoperaationa. Strateginen operaatio on venäläinen sotatieteellinen käsite, jolla luomme käsitteellisen viitekehyksen työpaperille. Selvennämme mahdollisimman tarkasti venäläisen käsitteistön avulla strategisen hyökkäysoperaation alustavaa tavoitetta, hyökkäyksen rakennetta ja maaoperaatioiden toteutusta. Hyödynnämme työpaperin aineistona … Continue reading Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta

Pentti Forsström (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective

Forsström, Pentti (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 11. Article collection edited by Pentti Forsström on research papers published around the theme of Russia Seminar 2021 has been released. The publication includes articles from the following authors: Kristin ven Bruusgard, Pentti Forsström, Gudrun … Continue reading Pentti Forsström (ed.) (2021) Russian Concept of Deterrence in Contemporary and Classic Perspective

Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Kytöneva, Santeri (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 24. Abstract from the article in Finnish and English below: TIIVISTELMÄ "Tässä työpaperissa tarkastelen käsitteen hengellinen turvallisuus (духовнаябезопасность) käyttöä ja rakentumista Venäjän federaation Sotatieteiden akatemian(Академий Военных Наук) presidenttinä vuosina 1994–2019 toimineen MahmutGarejevin (1923–2019) kirjallisuudessa. … Continue reading Santeri Kytöneva (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan

Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Puurunen, Mari (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro. 23. Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutkimusta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian presidenttinä toiminut armeijakenraali Mahmut Garejev esitteli vuonna 2003 analyysin Venäjään kohdistuvista sotilaallisista uhkista, mitä hän toisti julkaisuissaan lähes … Continue reading Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina – keskustelutilaisuuden tallenne (10.6.2021)

Venäjän toiminta on lisännyt jännitteitä Euroopassa, mutta millaisia vaikutuksia tilanteella on Venäjän sisällä? Tiedekulmasta suorana lähetyksenä esitettävässä keskustelutilaisuudessa analysoidaan miten uhkakäsitykset ovat Venäjällä muuttuneet? Mistä patriotismissa oikeastaan on kyse ja mitä eri merkityksiä siihen nyky-Venäjällä liitetään?  Keskustelu perustuu Helsinki University Pressin tuoreeseen avoimeen julkaisuun The Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: A Quest for Internal … Continue reading Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina – keskustelutilaisuuden tallenne (10.6.2021)

Pynnöniemi & Mikkola (2021): Venäjän strategisen toimintaympäristön erilaiset tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle

Katri Pynnöniemi & Olli-Matti Mikkola (2021) Venäjän strategisen toimintaympäristön erilaiset tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 22. Venäjällä käydään vilkasta keskustelua kansainvälisen järjestelmän muutoksesta ja sen vaikutuksista Venäjän asemaan yhtenä suurvalloista. Tätä käynnissä olevaa keskustelua voidaan hahmottaa neljän erilaisen tulkintakehyksen avulla: strateginen tasapaino, moninapaisuus, kaksinapaisuus ja konservatiivinen ideologia. Nämä … Continue reading Pynnöniemi & Mikkola (2021): Venäjän strategisen toimintaympäristön erilaiset tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle

Helin (2021): Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina: Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta

Helin, Outi (2021) Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina : Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 21. Tämä työpaperi on kirjoitettu osana Ulkopoliittisen instituutin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Aleksanteri-instituutin tutkimushanketta ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Hanke on osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankkeen tavoitteena ontuottaa tietoa Pohjois-Euroopan alueen roolista Venäjän ulko- … Continue reading Helin (2021): Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina: Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta

Keskustelutilaisuus: Venäjän kansallinen tarina – uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina

10.6.2021 Venäjän toiminta on lisännyt jännitteitä Euroopassa, mutta millaisia vaikutuksia tilanteella on Venäjän sisällä? Tiedekulmasta suorana lähetyksenä esitettävässä keskustelutilaisuudessa analysoidaan miten uhkakäsitykset ovat Venäjällä muuttuneet? Mistä patriotismissa oikeastaan on kyse ja mitä eri merkityksiä siihen nyky-Venäjällä liitetään?  Keskustelu perustuu Helsinki University Pressin tuoreeseen avoimeen julkaisuun The Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: A Quest for … Continue reading Keskustelutilaisuus: Venäjän kansallinen tarina – uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina

Hybrid CoE Strategic Analysis 27: The concept of hybrid war in Russia: A national security threat and means of strategic coercion

New publication by Katri Pynnöniemi The hybrid war concept offers a general framework for explaining threats towards Russia, and legitimizes Russia’s actions as necessary counter-measures to actions taken by the West. According to this perception, Russia is only mitigating and preventing conflicts, rather than activating and aggravating them, writes assistant professor and holder of the … Continue reading Hybrid CoE Strategic Analysis 27: The concept of hybrid war in Russia: A national security threat and means of strategic coercion

Panschin, Vladimir (2020): teoreettinen tarkastelu Suomen maanpuolustukseen kohdistuvasta Venäjän toteuttamasta henkilötiedustelusta

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän erikoistutkijan, sotatieteiden tohtori Vladimir Panschinin tutkimus  Menneestä nykyisyyteen : teoreettinen tarkastelu Suomen maanpuolustukseen kohdistuvasta Venäjän toteuttamasta henkilötiedustelusta on julkaistu Maanpuolustuskorkeakoulun työpapereita sarjassa. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3158-5 Abstrakti: Valtiot ovat kautta aikain harjoittaneet tiedustelua muita maita kohtaan saadakseen oman päätöksenteon perustaksi tietoja esimerkiksi tiedustelukohteidensa aikeista, liittolaissuhteista, taloudellisista ynnä muista resursseista sekä sotavoiman suorituskyvystä. … Continue reading Panschin, Vladimir (2020): teoreettinen tarkastelu Suomen maanpuolustukseen kohdistuvasta Venäjän toteuttamasta henkilötiedustelusta