Puurunen, Mari (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro. 23.

Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutkimusta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian presidenttinä toiminut armeijakenraali Mahmut Garejev esitteli vuonna 2003 analyysin Venäjään kohdistuvista sotilaallisista uhkista, mitä hän toisti julkaisuissaan lähes muuttumattomana 16 vuoden ajan aina kuolemaansa asti. Garejeviin henkilöityneen Sotatieteiden akatemian yhtenä tehtävänä on tuottaa sotatieteellistä tutkimusta valtionhallinnon tarpeisiin ja osallistua sotilasdoktriinin laadintaan, joka toteutetaan Venäjän turvallisuusneuvoston yhteyteen perustetussa komiteassa. Sotilasdoktriinissa kuvataan Venäjän sotilaspolitiikan perusteita ja määritellään Venäjää vastaan kohdistuvat uhkat. Tämän työpaperin tarkoituksena on valottaa yhden sotilasdoktriinin valmisteluun osallistuvan toimijan historiaa, roolia ja lähtökohtia Venäjän sotilaspolitiikan laatimisessa etenkin uhka-arvioiden osalta, joita verrataan vuoden 2010 ja 2014 sotilasdoktriineissa esitettyihin uhkiin. Analyysin lopputuloksena todetaan Garejevin uhka-analyysin kestäneen hyvin aikaa, mutta muuntuneen aina ajankohtaisen sotilaspoliittisen tilannekuvan mukaiseksi. Sotilasdoktriinin muutokset uhkien osalta ovat seuranneet Garejevin uhka-analyysiinsä tekemiä muutoksia verrattain täsmällisesti. Suurimmat muutokset voidaan juontaa 2000-luvun teknologiakehityksen nopeatempoisuuteen sekä tarpeeseen perustella sotilaallisen voiman käyttöä Ukrainan konfliktissa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s