Julkaisimme 15. maaliskuuta 2023 työpaperin otsikolla: Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 – Käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta


Työpaperissa luomme kuvauksen Venäjän hyökkäyksen alkuperäisen toteutuksen suunnitelmasta strategisena hyökkäysoperaationa. Strateginen operaatio on venäläinen sotatieteellinen käsite, jolla luomme käsitteellisen viitekehyksen työpaperille. Selvennämme mahdollisimman tarkasti venäläisen käsitteistön avulla strategisen hyökkäysoperaation alustavaa tavoitetta, hyökkäyksen rakennetta ja maaoperaatioiden toteutusta.


Hyödynnämme työpaperin aineistona pääosin ukrainalaisia ja venäläisiä alkuperäislähteitä. Aineiston pohjalta luodaan tulkinta maaoperaatioiden toteumasta yhtymätasolla julkisista lähteistä kerätyn aineiston mahdollistamalla tarkkuudella. Työpaperin aineiston pohjalta teemme strategiaan ja operaatiotaitoon liittyviä havaintoja. Työpaperin päätelmät luovat pohjan taktiikan jatkotutkimukselle.

Nähdäksemme erityisen kiinnostavan näkökulman aiheen jatkotutkimukselle tarjoaa sen selventäminen, minkälaisella käsityksellä aseellisen taistelun luonteesta venäläiset lähtivät toteuttamaan hyökkäysoperaatiota. Tätä teemaa käsiteltiin lisäksi Sotataidon Ytimessä -podcastissa Venäjän aloittaman hyökkäyksen vuosipäivänä. Alustavana arviona esitämme, että venäläiset olivat varautuneet sotataidollisesti hyökkäykseen, joka oli ristiriidassa asetettujen tavoitteiden kanssa.

Taktisia ja taisteluteknisiä yksityiskohtia on haastava löytää aineistosta, mutta työpaperimme luo hyvät lähtökohdat niiden syventämiselle jatkotutkimuksessa. Tutkimuksemme rajautuu tässä vaiheessa maavoimien operaatioihin, mutta sitä on perusteltua jatkaa meri- ja ilmaoperaatioiden tarkasteluun.

Tuloksena esitämme venäläiselle strategiselle hyökkäysoperaatiolle keskeisten käsitteiden määritelmät. Selvennämme lisäksi hyökkäykseen osallistuneiden joukkojen kokoonpanoa ja maavoimien operaatioiden toteutusta. Käsitemaailma luo edellytykset maavoimien operaatioiden toteuman käyttöperiaatteiden arvioinnille sotataidollisen tiedon tuottamiseksi.

(Viitaniemi & Kytöneva 2023, 22)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta, Viitaniemi, Jukka; Kytöneva, Santeri (2023) https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3379-4

Sotataidon ytimessä -podcast 26 Vuosi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, Kytöneva, Santeri; Pesu, Simo; Viitaniemi, Jukka (2023-02-24) https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023031031238

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s