Uusi julkaisu: Muuttaako koronaepidemia Venäjää? : Lähtökohtia kriisin poliittisten vaikutusten arviointiin

Kuluneen noin puolen vuoden ajan maailma on elänyt uuden koronaviruksen (covid-19) aiheuttaman pandemian keskellä. Viruksen vähitellen levitessä valtiot ovat reagoineet tilanteeseen eri tavoin. Syitä näihin eroihin voidaan etsiä maiden poliittisten kulttuurien eroista, terveydenhoitojärjestelmien toimintakyvystä ja resurssien riittävyydestä. Koronapandemia on paljastanut eri yhteiskuntien kipupisteitä ja vahvuuksia. Venäjä ei ole tässä suhteessa poikkeus. Tämän tutkimusraportin tavoitteena on … Continue reading Uusi julkaisu: Muuttaako koronaepidemia Venäjää? : Lähtökohtia kriisin poliittisten vaikutusten arviointiin