New working paper published on Russia and the Covid-19 pandemic

Assessment of change in authoritarian political systems is notoriously problematic. A serious political crisis has been looming in Russia for a long while, but it is difficult, if not impossible, to predict precisely the final shape or timing of the crisis. Lilia Shevtsova, a well-known political researcher, summarises the current situation in her recent article … Continue reading New working paper published on Russia and the Covid-19 pandemic

Uusi julkaisu: Muuttaako koronaepidemia Venäjää? : Lähtökohtia kriisin poliittisten vaikutusten arviointiin

Kuluneen noin puolen vuoden ajan maailma on elänyt uuden koronaviruksen (covid-19) aiheuttaman pandemian keskellä. Viruksen vähitellen levitessä valtiot ovat reagoineet tilanteeseen eri tavoin. Syitä näihin eroihin voidaan etsiä maiden poliittisten kulttuurien eroista, terveydenhoitojärjestelmien toimintakyvystä ja resurssien riittävyydestä. Koronapandemia on paljastanut eri yhteiskuntien kipupisteitä ja vahvuuksia. Venäjä ei ole tässä suhteessa poikkeus. Tämän tutkimusraportin tavoitteena on … Continue reading Uusi julkaisu: Muuttaako koronaepidemia Venäjää? : Lähtökohtia kriisin poliittisten vaikutusten arviointiin

Interdisciplinary cooperation produces results

Collaboration between the National Defence University and University of Helsinki has proved successful, reaching both a high academic level and a significant role in policymaking and non-academic discourse. In 2017, close cooperation was established between the Russia-group dedicated to Russia expertise at the National Defence University and the research group built around the Mannerheim professorship, … Continue reading Interdisciplinary cooperation produces results