Kytöneva, Santeri (2021) Voimankäytön oikeutuksen lähtökohtia : Venäjän hengellinen ja kansallinen turvallisuus Garejevin mukaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 24.

Abstract from the article in Finnish and English below:

TIIVISTELMÄ

“Tässä työpaperissa tarkastelen käsitteen hengellinen turvallisuus (духовная
безопасность) käyttöä ja rakentumista Venäjän federaation Sotatieteiden akatemian
(Академий Военных Наук) presidenttinä vuosina 1994–2019 toimineen Mahmut
Garejevin (1923–2019) kirjallisuudessa. Akatemian presidenttinä toimiessaan Garejev
vaikutti tutkimustyöllään muun muassa Venäjän sotilasdoktriinien laadintaan. Työpa-
perissa keskitytään hengellisen turvallisuuden käsitteen genealogiaan ja kansallisten in-
tressien myötä rakentuvan sotilaallisen voimankäytön oikeutukseen Garejevin kirjalli-
sen tuotannon kautta. Tor Bukkvollin esittämä hypoteesi Garejevista traditionalistisen
koulukunnan teoreetikkona saa tukea työpaperin artikkeliaineiston pohjalta. Työpa-
perissa yhdistetään laajempi yleiskuva Venäjän hengellistä turvallisuutta koskien nyky-
päivän informaatioturvallisuuteen sekä patrioottisen kasvatuksen toimiin.”

SUMMARY

“This paper analyses how Mahkmut Gareev (1923–2019) uses the concept of spiritual
security (духовная безопасность) in the selected source material. Gareev was the first
president of the Russian Academy of Sciences (Академий Военных Наук) and held
the position from 1994 to 2019. As the president of the academy, Gareev’s research
influenced the formulation of Russia’s military doctrines. The paper then concen-
trates on the genealogy of the concept of spiritual security and explores the underlying
logic of the application of military power being justified on the basis of securing na-
tional interests. The hypothesis of classifying Gareev as a thinker of traditionalist
school of thought gains supporting evidence through the analysed material. The paper
finally aims to connect the larger general view regarding the spiritual security of Russia
with the concept of information security and the contemporary procedures of patri-
otic education.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s