Past project: The nexus of patriotism and militarism in Russia: too much, too late? (2017–2020)

The project explores the nexus between patriotism and militarism in today’s Russia. During the last twenty-year period, there have been consistent efforts to consolidate Russian society, and foster a sense of unity and common purpose. To this end, the Russian authorities have activated various channels, from educational programmes and youth organizations to media and popular … Continue reading Past project: The nexus of patriotism and militarism in Russia: too much, too late? (2017–2020)

Past project: Russia of Power (Voiman Venäjä) -report

The report Russia of Power examines the current state of Russia, as well as its future, from the perspective of security. The report was commissioned by the Ministry of Defence, Ministry of the Interior and Ministry for Foreign Affairs, and the Ministry of Defence coordinated its preparation. It focuses on three main themes: Russian foreign policy, its … Continue reading Past project: Russia of Power (Voiman Venäjä) -report

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2022

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää vuosittaisen Venäjä-seminaarin 16. helmikuuta 2022. Seminaarin pääteema on ”Venäläinen sodan ja operaation konsepti, johtaminen ja aseellisen voiman käyttö – konseptuaalinen muutos”. Seminaari järjestetään yleisölle verkon välityksellä johtuen vallitsevasta COVID-19 tilanteesta. Linkki rekisteröitymiseen ja yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan myöhemmin tammikuun 2022 aikana. Pyydämme varautumaan ja osallistumaan keskusteluun Venäjän turvallisuudesta ja sotilaallisesta voimasta. Lisätietoja antaa tutkimusavustaja … Continue reading Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaari 2022

Venäjän ’punaiset linjat’ Euroopassa: pohdintaa seurauksista

Venäjä haluaa Ukrainan hyväksyvän itselleen edullisen ratkaisun jo seitsemän vuotta jatkuneeseen konfliktiin. Tavoitteeseen pääsemiseksi se hyödyntää vanhaa, hyväksi havaittua kaavaa: sotilaallisen voimankäytön uhalla ryyditettyä diplomaattista painostusta. Venäjä on kuluvan vuoden aikana ryhmittänyt näkyvästi joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle ja toistuvasti sivuuttanut Ukrainan ja länsimaiden huolen joukkojen liikkeistä rajan pinnassa. Presidentti Putinin muutaman viikon takainen puhe[1] Venäjän … Continue reading Venäjän ’punaiset linjat’ Euroopassa: pohdintaa seurauksista

Russia’s Strategic Planning Documents

In the following we have gathered essential Russian strategic planning documents for public use. Newest version in bold. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" / Law about Strategic Planning in the Russian Federation (2014) Стратегия национальной безопасности / National Security Strategy (2021) 2015 (RU) / 2015 (ENG) Военная Доктрина Российской Федерации / Military … Continue reading Russia’s Strategic Planning Documents

Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Puurunen, Mari (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro. 23. Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutkimusta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian presidenttinä toiminut armeijakenraali Mahmut Garejev esitteli vuonna 2003 analyysin Venäjään kohdistuvista sotilaallisista uhkista, mitä hän toisti julkaisuissaan lähes … Continue reading Puurunen (2021): Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa

Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina – keskustelutilaisuuden tallenne (10.6.2021)

Venäjän toiminta on lisännyt jännitteitä Euroopassa, mutta millaisia vaikutuksia tilanteella on Venäjän sisällä? Tiedekulmasta suorana lähetyksenä esitettävässä keskustelutilaisuudessa analysoidaan miten uhkakäsitykset ovat Venäjällä muuttuneet? Mistä patriotismissa oikeastaan on kyse ja mitä eri merkityksiä siihen nyky-Venäjällä liitetään?  Keskustelu perustuu Helsinki University Pressin tuoreeseen avoimeen julkaisuun The Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: A Quest for Internal … Continue reading Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina – keskustelutilaisuuden tallenne (10.6.2021)

Book Review: Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: Quest for Internal Cohesion (ed. Katri Pynnöniemi)

"This valuable book includes very well-researched articles written by the scholars of the field who examine the concepts of patriotism and militarism in today’s Russia and discuss the methods used by the Russian leadership. It is a major contribution to the study of Russian politics and sociology." -Ayse Dietrich - Professor, Part-time, at Middle East Technical University, Department … Continue reading Book Review: Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: Quest for Internal Cohesion (ed. Katri Pynnöniemi)

Pynnöniemi & Mikkola (2021): Venäjän strategisen toimintaympäristön erilaiset tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle

Katri Pynnöniemi & Olli-Matti Mikkola (2021) Venäjän strategisen toimintaympäristön erilaiset tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 22. Venäjällä käydään vilkasta keskustelua kansainvälisen järjestelmän muutoksesta ja sen vaikutuksista Venäjän asemaan yhtenä suurvalloista. Tätä käynnissä olevaa keskustelua voidaan hahmottaa neljän erilaisen tulkintakehyksen avulla: strateginen tasapaino, moninapaisuus, kaksinapaisuus ja konservatiivinen ideologia. Nämä … Continue reading Pynnöniemi & Mikkola (2021): Venäjän strategisen toimintaympäristön erilaiset tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle

A comparison tool of Russia’s National Security Strategy: 2009, 2015 & 2021

On July 2 President Vladimir Putin signed Russia’s new National Security Strategy. The Strategy has been updated every six years, the previous versions being accepted in 2009 and 2015. The most recent version of the Strategy has been heavily revised. The 2021 version of the Strategy outlines Russia's ambitions, concerns as well as a vision … Continue reading A comparison tool of Russia’s National Security Strategy: 2009, 2015 & 2021