Russia’s Strategic Planning Documents

In the following we have gathered essential Russian strategic planning documents for public use. Newest version in bold. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" / Law about Strategic Planning in the Russian Federation (2014) Стратегия национальной безопасности / National Security Strategy (2021) 2015 (RU) / 2015 (ENG) Военная Доктрина Российской Федерации / Military … Continue reading Russia’s Strategic Planning Documents

A comparison tool of Russia’s National Security Strategy: 2009, 2015 & 2021

On July 2 President Vladimir Putin signed Russia’s new National Security Strategy. The Strategy has been updated every six years, the previous versions being accepted in 2009 and 2015. The most recent version of the Strategy has been heavily revised. The 2021 version of the Strategy outlines Russia's ambitions, concerns as well as a vision … Continue reading A comparison tool of Russia’s National Security Strategy: 2009, 2015 & 2021

Venäjä-ryhmä hakee tutkimusavustajaa määräaikaiseen tehtävään

Tehtävän erityisosaaminen liittyy Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikkaan sekä niiden puitteissa vaikuttaviin ilmiöihin. Tehtävä alkaa 16.8.2021 (tai sopimuksen mukaan) ja on määräaikainen 30.6.2022 saakka. Vastaat tutkimusopetuksen sekä Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikan opetuksen aineistojen käytettävyydestä ja ajantasaisuudesta. Osallistut tieteellisten tutkimusmetodien kehittämiseen sekä niiden käytäntöön soveltamiseen tutkimuksessa ja tutkimuskoulutuksessa. Suunnittelet ja toteutat opetustapahtumien oppimisympäristöt, aineistot ja tilastoinnin sekä … Continue reading Venäjä-ryhmä hakee tutkimusavustajaa määräaikaiseen tehtävään

New publication: The Russian National Security Strategy: shaping perceptions and coordinating actions

Dr. Katri Pynnöniemi’s review of Russian strategy documents in The Russian National Security Strategy: shaping perceptions and coordinating actions is revealing. Russian national strategy is consistent across multiple organs of the Russian government and focused on several main themes. Dr. Pynnöniemi rarely mentions Putin, but his hand is evident in the presence of the same … Continue reading New publication: The Russian National Security Strategy: shaping perceptions and coordinating actions

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto tutkivat Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikkaa

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmä sekä Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuri ovat vuodesta 2017 alkaen koonneet yhteen Venäjän sotilas-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta ja opetusta Suomessa. Tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että suomalaisilla päättäjillä, viranomaisilla ja yleisöllä on riittävä tietopohja ja yksittäisiä tilannekatsauksia laajempi näkemys Venäjän turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Lisäksi uusi asiantuntijasukupolvi saa kriittiset taidot muuttuvissa tilanteissa toimimiseen. Ryhmä on julkaissut tutkimusraportteja … Continue reading Maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto tutkivat Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikkaa