The role of ‘non-interference’ is important in Russian domestic and foreign policy

Jenni Kirkinen, BA, University of Helsinki Introduction The Russian foreign policy aims to change the current world order have not been well hidden in years. The last remnants of the façade were wiped away when Russia launched full-scale invasion in Ukraine in 2022. There has been consistent work and effort put to promote multipolarity as … Continue reading The role of ‘non-interference’ is important in Russian domestic and foreign policy

Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Tässä kirjoituksessa esittelen pääkohtia käynnissä olevasta tutkimusanalyysistä, jossa pyritään ymmärtämään miten Venäjän sota Ukrainassa kehystetään[1] Venäjän valtionmediassa ja viranomaispuheessa. Analyysissä keskitytään 24.2.2022 alkaneeseen sodan vaiheeseen, josta Venäjällä käytetään nimitystä ”sotilaallinen erikoisoperaatio” (Специальная военная операция). Aikaisemman tutkimuksen[2]  perusteella tiedetään, että Venäjän viranomaisten lausunnot muodostavat yhden tehokkaimmista informaatiovaikuttamisen kanavista. Tutkimusanalyysiä varten kerätty aineisto käsittää Venäjän viranomaispuheita hyökkäystä … Continue reading Kremlin sotapuheiden analyysiä: sodan kehystäminen osaksi Venäjän kansallista tarinaa

Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Tässä katsauksessa käsitellään lyhyesti hätätilanteen, poikkeustilan ja sotatilan määrittelyä Venäjän lainsäädännön näkökulmasta. Tarkoituksena on selventää suomalaiselle lukijalle yhteiskunnan häiriötilanteita koskevia politiikkalinjauksia sekä niihin liittyvää käsitteistöä ja lainsäädäntöä. Katsaus perustuu pian julkaistavaan Maanpuolustuskorkeakoulun pro gradu -työhön, joka käsittelee Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelun järjestelyjä. Hätätilanteen määritelmä ja luokittelujärjestelmät Suuronnettomuuksia kutsutaan Venäjällä hätätilanteiksi (ven. tšrezvytšainaja situatsija. Toimiva suomennos … Continue reading Katsaus yhteiskunnan häiriötilanteita koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä

Venäjän ’punaiset linjat’ Euroopassa: pohdintaa seurauksista

Venäjä haluaa Ukrainan hyväksyvän itselleen edullisen ratkaisun jo seitsemän vuotta jatkuneeseen konfliktiin. Tavoitteeseen pääsemiseksi se hyödyntää vanhaa, hyväksi havaittua kaavaa: sotilaallisen voimankäytön uhalla ryyditettyä diplomaattista painostusta. Venäjä on kuluvan vuoden aikana ryhmittänyt näkyvästi joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle ja toistuvasti sivuuttanut Ukrainan ja länsimaiden huolen joukkojen liikkeistä rajan pinnassa. Presidentti Putinin muutaman viikon takainen puhe[1] Venäjän … Continue reading Venäjän ’punaiset linjat’ Euroopassa: pohdintaa seurauksista