New publication: Pynnöniemi and Jokela (2020) Perceptions of hybrid war in Russia

In this article, we analyse what hybrid war entails in the context of Russian military periodicals. Two dominant interpretations emerge from the debate. Hybrid war involves a conflict between civilizations and a geopolitical struggle for power. In both cases, the West is represented as an active participant in the conflict, intent upon undermining Russia’s geopolitical … Continue reading New publication: Pynnöniemi and Jokela (2020) Perceptions of hybrid war in Russia

New working paper published on Russia and the Covid-19 pandemic

Assessment of change in authoritarian political systems is notoriously problematic. A serious political crisis has been looming in Russia for a long while, but it is difficult, if not impossible, to predict precisely the final shape or timing of the crisis. Lilia Shevtsova, a well-known political researcher, summarises the current situation in her recent article … Continue reading New working paper published on Russia and the Covid-19 pandemic

Uusi julkaisu: Muuttaako koronaepidemia Venäjää? : Lähtökohtia kriisin poliittisten vaikutusten arviointiin

Kuluneen noin puolen vuoden ajan maailma on elänyt uuden koronaviruksen (covid-19) aiheuttaman pandemian keskellä. Viruksen vähitellen levitessä valtiot ovat reagoineet tilanteeseen eri tavoin. Syitä näihin eroihin voidaan etsiä maiden poliittisten kulttuurien eroista, terveydenhoitojärjestelmien toimintakyvystä ja resurssien riittävyydestä. Koronapandemia on paljastanut eri yhteiskuntien kipupisteitä ja vahvuuksia. Venäjä ei ole tässä suhteessa poikkeus. Tämän tutkimusraportin tavoitteena on … Continue reading Uusi julkaisu: Muuttaako koronaepidemia Venäjää? : Lähtökohtia kriisin poliittisten vaikutusten arviointiin

New publication: The Russian National Security Strategy: shaping perceptions and coordinating actions

Dr. Katri Pynnöniemi’s review of Russian strategy documents in The Russian National Security Strategy: shaping perceptions and coordinating actions is revealing. Russian national strategy is consistent across multiple organs of the Russian government and focused on several main themes. Dr. Pynnöniemi rarely mentions Putin, but his hand is evident in the presence of the same … Continue reading New publication: The Russian National Security Strategy: shaping perceptions and coordinating actions

Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky: raportti

Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky : heikko mutta vakaa - taloudellinen tunnuslukuanalyysi Päiväläinen, Aleksi; Rajala, Karoliina (2019) Voiman Venäjä-projektin yhteydessä tuotettu tutkimus käsittelee Venäjän puolustusteollisuuden (OPK) nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa käydään läpi toimialalla erityisesti 2010-luvulla vaikuttaneet yleiset kehityskulut, valtion toteuttama kehityspolitiikka, rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä valittujen yritysten taloudellinen tila tunnusluku- eli tilinpäätösanalyysin avulla. Tulosten perusteella … Continue reading Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky: raportti